Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: 28/01/2024

Η παρούσα πολιτική απορρήτου (η «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης και τα δύο έγγραφα θα πρέπει να διαβάζονται μαζί.

Η Resumaker S.L, ισπανική εταιρεία αριθ. B56750292 («Εταιρεία», «Εμάς», «Εμείς" ή «δικό μας») διαχειρίζεται τον ιστότοπο https://cv-gr.com και την υπηρεσία που παρέχεται από τον ιστότοπο (η «Υπηρεσία» ή ο «Ιστότοπος»).

Η Εταιρεία σέβεται το απόρρητο των χρηστών της. Προκειμένου να βελτιώσει την προστασία των χρηστών, η Εταιρεία δημοσιεύει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία συλλέγει τις πληροφορίες σας από τη χρήση της Υπηρεσίας από Εσάς.

Η επεξεργασία και η συλλογή προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου («ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου») και τον Νόμο περί Προστασίας του Απορρήτου των Καταναλωτών της Καλιφόρνιας (“CCPA”), και όποτε παρέχετε στην Εταιρεία τέτοιες πληροφορίες, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ, του ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου και του CCPA. Ανά πάσα στιγμή έχετε τον έλεγχο των πληροφοριών σας και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την παροχή των πληροφοριών σας στην Εταιρεία.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων της Υπηρεσίας είναι η Resumaker S.L, ισπανική εταιρεία αριθ. B56750292, η οποία είναι η οντότητα που αποφασίζει για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών και για ποιους σκοπούς, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Πολιτική Απορρήτου.

 1. Γενικά

Κατά τη διάρκεια της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς, η Εταιρεία θα συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες σας σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να μας τα παρέχετε εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας:

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Το βιογραφικό σας σημείωμα και τα προσωπικά σας στοιχεία και φωτογραφίες, όπως αυτά συμπληρώνονται από εσάς στο βιογραφικό σας σημείωμα, όπως: αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, ιστορικό απασχόλησης, εκπαίδευση, μαθήματα, χόμπι, δεξιότητες, προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγνωριστικό συνεδρίας κ.λπ.
 • Λεπτομέρειες τιμολογίου και πληρωμής.
 • οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που θα αναφέρονται λεπτομερώς από την Εταιρεία, κατά περίπτωση.

 

 1. Τα Δικαιώματά Σας Όσον Αφορά Τις Προσωπικές Σας Πληροφορίες
  1. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και με την επιφύλαξη διαφόρων εξαιρέσεων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν αιτήματός σας,
 • Να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τις πληροφορίες σας κατόπιν αιτήματός σας (δικαίωμα στη λήθη),
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών σας,
 • Να ζητήσετε από την Εταιρεία να σας παράσχει τις προσωπικές σας πληροφορίες και, εάν είναι δυνατόν, να διαβιβάσει τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας δεδομένων).
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή,
  1. Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα δεν απαιτούνται τέλη. Ωστόσο, και με την επιφύλαξη του ΓΚΠΔ, η Εταιρεία μπορεί να σας χρεώσει ένα εύλογο τέλος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης, εάν το αίτημά σας είναι επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό ή απαιτεί από την Εταιρεία υπερβολικές και/ή δαπανηρές προσπάθειες.
    
  2. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Resumaker S.L.

Avenida Diagonal 534.

Βαρκελώνη, 08006

Ισπανία

support@cv-gr.com

 

 1. Βάση Δεδομένων και Χρήση Πληροφοριών
  1. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται, όπως αναφέρεται παραπάνω, αποθηκεύονται στην καταχωρισμένη βάση δεδομένων της Εταιρείας. Σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία εγγυάται ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Διευκόλυνση της άνετης και αποτελεσματικής χρήσης,
 • Βελτίωση και εμπλουτισμός των υφιστάμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου,
 • Τροποποίηση και/ή κατάργηση υφιστάμενων υπηρεσιών και περιεχομένου,
 • Διεξαγωγή ερευνών και παροχή στατιστικών πληροφοριών σε τρίτους (στην περίπτωση αυτή, οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν θα σας ταυτοποιούν),
 • Εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας,
 • Είσπραξη πληρωμών,
 • Οποιοσδήποτε άλλος σκοπός περιγράφεται λεπτομερώς στους όρους χρήσης και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
  1. Οι πληροφορίες που αποφασίζετε να παρέχετε στην Εταιρεία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται επειδή η Εταιρεία έχει έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παραπάνω σκοπούς. Αυτό επιτρέπει στην Εταιρεία να σας στέλνει σχετικό και εξατομικευμένο περιεχόμενο που αποσκοπεί στη βελτίωση της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτό επικοινωνώντας με την Εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@cv-gr.com. Λάβετε υπόψη ότι εάν αντιταχθείτε, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητα της Εταιρείας να σας αποστέλλει εξατομικευμένο περιεχόμενο.

 

  1. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που θα σας ζητηθεί να παρέχετε είναι απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η άρνησή σας να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην λάβετε τις Υπηρεσίες, καθώς η Εταιρεία δεν θα είναι πρακτικά σε θέση να σας παράσχει τις Υπηρεσίες.
    
  2. η Εταιρεία μπορεί να λαμβάνει τις πληροφορίες σας από τρίτους με τους οποίους συνεργάζεται (π.χ. επιχειρηματικούς εταίρους, επαγγελματίες συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών κ.λπ.) και η Εταιρεία μπορεί να λαμβάνει τις πληροφορίες σας από αυτούς.

 

 1. Μεταφορά Πληροφοριών σε Τρίτους
  1. Με την προϋπόθεση της συγκατάθεσής σας, η Εταιρεία θα διαβιβάσει και/ή θα μοιραστεί τις πληροφορίες σας στις ακόλουθες περιπτώσεις και περιστάσεις και, κατά περίπτωση, θα σας ειδοποιήσει σχετικά:
 • Όταν έχετε επιτρέψει στην Εταιρεία να διαβιβάσει και/ή να μοιραστεί τις πληροφορίες σας,
 • Όταν παραβιάζετε τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας ή ενεργείτε παράνομα,
 • Για την επιβολή των Όρων ή άλλων συμφωνιών ή πολιτικών,
 • Για την είσπραξη της οφειλής σας προς την Εταιρεία μέσω τρίτου που ειδικεύεται στην είσπραξη οφειλών, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών γραφείων,
 • Σε απάντηση σε κλήτευση ή παρόμοια ερευνητική απαίτηση, δικαστική εντολή ή αίτημα συνεργασίας από την επιβολή του νόμου ή άλλη κυβερνητική υπηρεσία,
 • Για τη θεμελίωση ή την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας,
 • Για την υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων ή όπως άλλως απαιτείται από τον νόμο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία μπορεί να προβάλει ή να παραιτηθεί από οποιαδήποτε νομική ένσταση ή δικαίωμα που διαθέτει η Εταιρεία, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια,
 • Όταν η Εταιρεία πιστεύει ότι η αποκάλυψη είναι κατάλληλη σε σχέση με τις προσπάθειες διερεύνησης, πρόληψης, αναφοράς ή λήψης άλλων μέτρων σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης ή άλλα αδικήματα,
 • Για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Εταιρείας, των χρηστών της, των υπαλλήλων της ή άλλων,
 • Σε σχέση με μια σημαντική εταιρική συναλλαγή, όπως η πώληση της επιχείρησης της Εταιρείας, η εκποίηση, η συγχώνευση, η ενοποίηση ή η πώληση περιουσιακών στοιχείων, ή σε περίπτωση αφερεγγυότητας.
  1. Σύμφωνα με το CCPA, δεν μοιραζόμαστε, δεν πωλούμε, δεν αποκαλύπτουμε ή εμπορευματοποιούμε τις πληροφορίες σας, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο.

 

 1. Τρίτα Μέρη

 

  1. Υπάρχουν διάφορα σημεία στον Ιστότοπο όπου μπορείτε να κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και δεν σχετίζονται με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συνδέσμων που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι ενδέχεται να ζητούν και να συλλέγουν ανεξάρτητα πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών, από εσάς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παρέχουν στην Εταιρεία πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας σε αυτούς τους συνδέσμους.
    
  2. Κάθε τρίτο μέρος, όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορεί να έχει τη δική του πολιτική απορρήτου που περιγράφει τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών και η πολιτική αυτή θα ρυθμίζει τη χρήση, τον χειρισμό και τη γνωστοποίηση των προσωπικών πληροφοριών του χρήστη. Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε πολιτική απορρήτου τρίτων μερών, η Εταιρεία συνιστά να επισκεφθείτε τις εν λόγω Υπηρεσίες τρίτων μερών και να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου τους.
    
  3. Οι πληροφορίες σας θα χειρίζονται και θα χρησιμοποιούνται από έμπιστα τρίτα μέρη της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων αποδεκτών, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία:
 • Πάροχοι, συνεργάτες και υπεργολάβοι για λογαριασμό της Εταιρείας,
 • Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και μηχανών αναζήτησης που μπορούν να βοηθήσουν την Εταιρεία στη βελτίωση της βελτιστοποίησης και της απόδοσης της Υπηρεσίας.
 1. Διατήρηση των Πληροφοριών Σας

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, των σκοπών συμμόρφωσης με νομικές, λογιστικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Η περίοδος διατήρησης καθορίζεται με βάση την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών σας πληροφοριών, τον πιθανό κίνδυνο ζημίας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των πληροφοριών σας, τους σκοπούς για τους οποίους η Εταιρεία επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας και το κατά πόσον οι εν λόγω σκοποί μπορούν να επιτευχθούν με άλλα μέσα σύμφωνα με κάθε ισχύουσα νομοθεσία.

 

 1. Χρήση Διαφόρων Τεχνολογιών Συλλογής Δεδομένων
  1. Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών από τη συσκευή σας και σχετικά με τις δραστηριότητές σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, προκειμένου να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την online εμπειρία σας στην Υπηρεσία, μεταξύ άλλων μέσω της αποθήκευσης cookies στη συσκευή σας (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ειδοποίησή μας για τα cookies). Σημειώστε ότι ορισμένες από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητες για τη χρήση της Υπηρεσίας και ορισμένες χρησιμοποιούνται για την παροχή λειτουργιών τρίτων.
    
  2. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ορθή απόδοση και χρήση της Υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, χωρίς να μας επιτρέψετε να συλλέξουμε πληροφορίες μέσω τέτοιων τεχνολογιών, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας και θα σας ζητηθεί να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας.
    
  3. Κατά τη διάρκεια της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς, οι Υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να αποθηκεύουν cookies στη συσκευή σας, π.χ. όταν κάποιο περιεχόμενο της Υπηρεσίας ενσωματώνεται από τις Υπηρεσίες τρίτων. Σημειώστε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο αυτών των cookies και θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική cookies του εν λόγω τρίτου μέρους.
    
 2. Ασφάλεια Δεδομένων
  1. Η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για σκοπούς ασφάλειας δεδομένων, ώστε να αποτρέψει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις προσωπικές σας πληροφορίες. Ωστόσο, κανένα σύστημα δεν μπορεί να είναι απολύτως ασφαλές. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες της θα είναι εντελώς απρόσβλητες από τυχόν παραβιάσεις της ασφάλειας και/ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην Υπηρεσία, αν και η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων σας σύμφωνα με κάθε ισχύουσα νομοθεσία.
    
  2. Η Εταιρεία επιθεωρεί, κατά διαστήματα, την ασφάλεια των δεδομένων της Υπηρεσίας και πραγματοποιεί ανάλογες τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις προκειμένου να διατηρήσει την ασφάλεια της Υπηρεσίας. Παρ’ όλα αυτά, η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία σας προκληθεί λόγω έκθεσης των πληροφοριών σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Εταιρείας και/ή λόγω αμέλειας ή πράξης που δεν ελέγχεται από την Εταιρεία.
    
 3. Ανήλικοι

Δεν συλλέγουμε ή ζητάμε εν γνώσει μας πληροφορίες από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και δεν επιτρέπουμε εν γνώσει μας σε ανηλίκους να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του/της, θα αφαιρέσουμε αμέσως τις πληροφορίες που συλλέξαμε και θα αποκλείσουμε την πρόσβασή του/της στην Υπηρεσία και/ή σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες μας.
 

 1. Ενημερώσεις μέσω Email
  1. Η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει σε όλους τους χρήστες της τη δυνατότητα να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή ενημερωτικά δελτία σχετικά με ενημερώσεις, βελτιώσεις και άλλες ειδοποιήσεις χρηστών αναφορικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας, μεταξύ άλλων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS («Αποστολές»).
    
  2. Διευκρινίζεται ότι ανά πάσα στιγμή θα έχετε τη δυνατότητα να αποχωρήσετε από τη λήψη των Αποστολών επικοινωνώντας με την Εταιρεία και/ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής» που υπάρχει στις Αποστολές που σας αποστέλλει η Εταιρεία .

 

 1. Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία ενδέχεται να ενημερώνει περιστασιακά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η Εταιρεία θα σας ειδοποιεί αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει πιο πρόσφατα στην Εταιρεία και/ή αναρτώντας σε εμφανές σημείο ειδοποίηση για τις αλλαγές και θα αναφέρει στην επικεφαλίδα της Πολιτικής Απορρήτου την ημερομηνία της αλλαγής.
 

 1. Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Θέλουμε πάντα να ακούμε τους πελάτες μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: support@cv-gr.com, ή γράψτε μας στη διεύθυνση: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Βαρκελώνη, 08006, Ισπανία.