Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στην Resumaker S.L. (η «Εταιρεία», «Resumaker», «εμείς», «εμάς»). Οι παρόντες Όροι Χρήσης («Όροι») ισχύουν για την Εταιρεία και για όλες τις θυγατρικές της παγκοσμίως. Όταν στους παρόντες Όρους γίνεται αναφορά στην Εταιρεία, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι θυγατρικές της, κατά περίπτωση. Η Ιστοσελίδα της Resumaker που βρίσκεται στη διεύθυνση https://cv-gr.com/ και όλες τις άλλες τοποθεσίες, τοποθεσίες για κινητά, υπηρεσίες, εφαρμογές, ιστοσελίδες και/ή εργαλεία όπου εμφανίζονται ή συνδέονται οι παρόντες Όροι (συλλογικά, η «Ιστοσελίδα»). Οι παρόντες Όροι, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου μας, αποτελούν τη συνολική και πλήρη συμφωνία (η «Συμφωνία») μεταξύ εσάς και της Εταιρείας. Είτε εσείς είτε η Resumaker μπορεί να αναφέρονται μεμονωμένα ως «Μέρος» ή συλλογικά ως «Μέρη».

Προσφέρουμε την Ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα σε εσάς, τον «χρήστη», υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ανακοινώσεις που αναφέρονται στο παρόν. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τη Συμφωνία στην οποία εισέρχεστε. Εάν δεν κατανοείτε τους παρόντες Όρους ή δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς ή την Πολιτική Απορρήτου, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας (όπως ορίζονται παρακάτω) και πρέπει να διακόψετε αμέσως την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου.

Δραστηριοποιούμαστε παγκοσμίως και ως εκ τούτου ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί νόμοι ανάλογα με τον τόπο διαμονής του χρήστη. Οι παρόντες Όροι προορίζονται να ισχύουν για όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, στον βαθμό που μπορούν να εφαρμοστούν νομικά στον τόπο διαμονής του κάθε χρήστη.


Οι Υπηρεσίες μας προορίζονται για χρήστες που είναι τουλάχιστον 18 ετών.

 

* Εάν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούμε ανατρέξτε στους Πρόσθετους Όρους για τους κατοίκους της ΕΕ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους πρόσθετους ή εναλλακτικούς όρους που ισχύουν για εσάς.

 

* Εάν είστε κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλούμε ανατρέξτε στους Πρόσθετους Όρους για τους κατοίκους των ΗΠΑ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους πρόσθετους ή εναλλακτικούς όρους που ισχύουν για εσάς.

Με την ανάγνωση της δήλωσης και τη χρήση του Ιστότοπου, δηλώνετε ότι έχετε συμφωνήσει με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση και συμφωνείτε να αποδεχθείτε μελλοντικούς τροποποιημένους όρους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας εκ μέρους ενός οργανισμού, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους εκ μέρους σας ή του οργανισμού σας και των εξουσιοδοτημένων χρηστών του και αναγνωρίζετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε τον οργανισμό αυτό στους παρόντες Όρους. Η συμφωνία είναι ηλεκτρονική και θα παρουσιάσουμε στον πελάτη τους Όρους πριν από την εκτέλεση μιας ενέργειας που απαιτεί την παρουσίασή τους.

 1.      Πολιτική Απορρήτου

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς. Ως εκ τούτου, η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί σημαντικό μέρος των παρόντων Όρων. Η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς και πώς μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες.

 

 1.      Οι Υπηρεσίες μας

Στο Resumaker, προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γράφουν βιογραφικά σημειώματα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα βολικό και φιλικό προς τον χρήστη σύστημα που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα βιογραφικό σημείωμα μέσα σε λίγα λεπτά. Σας παρέχουμε εργαλεία για να φτιάξετε το βιογραφικό σας εύκολα, γρήγορα και με επαγγελματικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας δημιουργίας βιογραφικών σημειωμάτων και ενός συστήματος που το υποστηρίζει και προσωπικών περιοχών (οι «Υπηρεσίες»). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε, να εξάγετε και να κατεβάσετε πρότυπα βιογραφικών σημειωμάτων και συνοδευτικών επιστολών ή μπορείτε να συνεργαστείτε με έναν από τους επαγγελματίες μας για να δημιουργήσετε το προσωπικό σας βιογραφικό σημείωμα. Για όσο διάστημα συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και τους τηρείτε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών και των εγγεγραμμένων χρηστών.

 

 1.      Περιουσία της εταιρείας

Όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα, οποιεσδήποτε πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ιδέες ή άλλα υλικά που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα (το «Περιεχόμενο») και οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μελλοντικών υπηρεσιών και βελτιώσεων της Ιστοσελίδας, είναι και θα παραμείνουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας και των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων της. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα κάθε είδους επί του εν λόγω Περιεχομένου και των Υπηρεσιών, τα οποία συμφωνείτε να μην αμφισβητήσετε. Ο Ιστότοπος, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και παρόμοιων δικαιωμάτων.

 

Εκτός από τα αναφερόμενα στους παρόντες Όρους, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε ή να προετοιμάσετε έργα που βασίζονται σε αυτά, να διανείμετε, να πωλήσετε, να μεταβιβάσετε, να παρουσιάσετε ή να εκτελέσετε δημοσίως, να μεταδώσετε ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος του πηγαίου κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των CSS, HTML ή JavaScript του Ιστότοπου. Επίσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο ή την Υπηρεσία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη χρήση των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς τη ρητή άδεια της Εταιρείας. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση του παρόντος Ιστότοπου από εσάς γίνεται μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για μεταπώληση.

 

 1.       Επιλεξιμότητα. Με την πρόσβαση και/ή τη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στους παρόντες Όρους, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε τα νόμιμα προσόντα να συνάπτετε και να καταρτίζετε συμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 1.      Άδεια Χρήσης Υπηρεσιών. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής όλων των τελών και της συμμόρφωσής σας με την Πολιτική Απορρήτου μας, η Resumaker σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη υποθηκεύσιμη, πλήρως ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και χρήσης των Υπηρεσιών («Άδεια»). Η παρούσα Άδεια θα υπόκειται σε όλους τους περιορισμούς που περιγράφονται στους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων που αναφέρονται στην Ενότητα 3 ανωτέρω.

 

 1.       Χρήση της Ιστοσελίδας

Η χρήση της Ιστοσελίδας και/ή η δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και/ή η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και/ή η επικοινωνία με την Εταιρεία συνιστά τη ρητή έγκρισή σας για τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης με την Εταιρεία για τη χρήση των Υπηρεσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εξειδικευμένοι εκπρόσωποι της Εταιρείας ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας βοηθήσουν με αιτήματα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες. Δικαιολογούμε την επικοινωνία αυτή με βάση την ανάγκη εκπλήρωσης των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τις Υπηρεσίες, θα πρέπει είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας είτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@cv-gr.com. Μόλις λάβουμε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σταματήσουμε την επικοινωνία μαζί σας, εκτός εάν απαγορεύεται ρητά από τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τους εν λόγω νόμους, διατηρούμε το δικαίωμα και εσείς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να μας επιτρέψετε να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας βάσει των παρόντων Όρων.

 

 1.      Εγγραφή Λογαριασμού. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή στις σχετικές ενότητες της Ιστοσελίδας, είναι απαραίτητη η εγγραφή και η δημιουργία Λογαριασμού στη Resumaker. Ο Λογαριασμός σας αποθηκεύει βιογραφικά σημειώματα, συνοδευτικές επιστολές και σχετικά δεδομένα, εξασφαλίζοντας συνεχή προσβασιμότητα. Επιβεβαιώνετε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες Λογαριασμού είναι τρέχουσες και ακριβείς, δεσμευόμενοι να τις ενημερώνετε όταν χρειάζεται. Απαγορεύεται αυστηρά η πλαστοπροσωπία ή οι παραπλανητικές συνδέσεις. Ο Λογαριασμός είναι προσωπικός, συνδέεται με τη σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απαγορεύεται η πρόσβαση τρίτων. Η διασφάλιση των διαπιστευτηρίων του Λογαριασμού σας είναι δική σας ευθύνη και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση πρέπει να αναφέρεται αμέσως στη Resumaker. Ύποπτες παραβιάσεις της ασφάλειας μπορεί να οδηγήσουν σε άρνηση πρόσβασης στην Υπηρεσία, τερματισμό του Λογαριασμού ή άλλες απαραίτητες ενέργειες κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

 

 1.      Περιεχόμενο Χρήστη. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε να δημοσιεύετε ή να υποβάλλετε το ατομικό σας περιεχόμενο και πληροφορίες («Περιεχόμενο Χρήστη»). Το Περιεχόμενο Χρήστη μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες λογαριασμού, ιστορικό καριέρας, εκπαιδευτικό ιστορικό, τη συμμετοχή σας σε διάφορους οργανισμούς και/ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχετε.

 

Η χρήση των Υπηρεσιών, η συμμετοχή σε επικοινωνία ή η υποβολή υλικού συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας να παραχωρήσετε στην Resumaker μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης για το Περιεχόμενο Χρήστη. Διατηρείτε την κυριότητα του Περιεχομένου Χρήστη, αλλά η Resumaker λαμβάνει ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, παντοτινό, χωρίς δικαιώματα, μεταβιβάσιμο και υποαδειοδοτούμενο δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να τροποποιεί, να διανέμει, να δημοσιεύει και να επεξεργάζεται τις παρεχόμενες πληροφορίες και το Περιεχόμενο σε σχέση με τις Υπηρεσίες, χωρίς πρόσθετη συγκατάθεση ή ειδοποίηση. Δεσμεύεστε να κοινοποιείτε μόνο τις πληροφορίες και το Περιεχόμενο που έχετε το δικαίωμα να κοινοποιείτε, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τον νόμο και την αποφυγή παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

 

 1.       Τιμολόγηση, Πληρωμές και Συνδρομές.
  1.              Συνδρομές

Οι Υπηρεσίες της Resumaker προσφέρονται σε μηνιαία συνδρομή. Εάν εγγραφείτε σε ένα συνδρομητικό πρόγραμμα (η «Συνδρομή» σας), θα χρεώνεστε αυτόματα με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και χρεώσεις της Συνδρομής μας. Οι Συνδρομές θα είναι επαναλαμβανόμενες και θα ανανεώνονται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να μας ειδοποιήσετε για την επιθυμία σας να διακόψετε τη Συνδρομή σας, όπως ορίζεται παρακάτω. Όλα τα τέλη Συνδρομής δεν ακυρώνονται και δεν επιστρέφονται κατά τη διάρκεια του μήνα για τον οποίο έχει ξεκινήσει η Συνδρομή. Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε και να τερματίσετε τη Συνδρομή σας, μπορείτε να το κάνετε όπως ορίζεται παρακάτω στους παρόντες Όρους, και δεν θα χρεωθείτε για το τέλος της Συνδρομής από τον επόμενο μήνα μετά τον μήνα που έχετε ειδοποιήσει την Resumaker για την επιθυμία σας να τερματίσετε τη Συνδρομή σας και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

 

Η εγγραφή στην Υπηρεσία συνεπάγεται μια αμοιβή που καθορίζεται από την Εταιρεία, η οποία υπόκειται σε περιοδικές αναπροσαρμογές. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την αμοιβή, να τροποποιούμε τα προγράμματα συνδρομής ή να κάνουμε αλλαγές κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε περίπτωση μείωσης των τελών συνδρομής, οι χρήστες δεν θα δικαιούνται επιστροφές χρημάτων, εκπτώσεις ή άλλα οφέλη και δεν μπορούν να εγείρουν αξιώσεις έναντι της Εταιρείας σε τέτοιες περιπτώσεις.

 

 1.              Δοκιμή. Παρέχουμε μια αρχική δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών με μεταβλητό κόστος που εξαρτάται από τον τόπο διαμονής σας («Δοκιμαστική Συνδρομή»). Εάν δεν ζητήσετε την ακύρωση του επιλεγμένου προγράμματος συνδρομής εντός 14 ημερών από την ημερομηνία του ηλεκτρονικού μας μηνύματος επιβεβαίωσης σχετικά με την πληρωμή του αρχικού δοκιμαστικού κόστους, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μια επαναλαμβανόμενη χρέωση χρέωσης ύψους περίπου 30 δολαρίων ΗΠΑ με ΦΠΑ (ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχεται ο λογαριασμός), χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε για την πληρωμή του αρχικού δοκιμαστικού κόστους. Μόλις πραγματοποιηθεί η πληρωμή, θα σας αποστείλουμε ένα εφάπαξ μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της πληρωμής, το οποίο παρέχει πληροφορίες και όρους για το πρόγραμμα συνδρομής σας, καθώς και πληροφορίες που σας καθοδηγούν πώς να ακυρώσετε τη δοκιμαστική συνδρομή σας. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε τους ακόλουθους όρους σχετικά με τη Δοκιμαστική σας Συνδρομή:

         Όταν αγοράζετε μια Συνδρομή στις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με μια αυτόματη επαναλαμβανόμενη χρέωση σε τετραεβδομαδιαία βάση.

         Αν θέλετε να αποφύγετε την αυτόματη επιβολή της «συνδρομής μέλους», πρέπει να ακυρώσετε το συνδρομητικό σας πρόγραμμα πριν λήξει η περίοδος της δοκιμαστικής συνδρομής. Εάν δεν προβείτε σε ενεργή ακύρωση, η συνδρομή σας θα ξεκινήσει αυτόματα μετά τη λήξη της περιόδου της Δοκιμαστικής Συνδρομής.

         Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση για την παροχή των Υπηρεσιών μας που είναι υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου δεν ισχύει εάν έχετε δηλώσει ρητά και δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ψηφιακού περιεχομένου εντός της περιόδου της Δοκιμαστικής Συνδρομής των 14 ημερών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι με την έναρξη της παροχής της Υπηρεσίας μας, που είναι υπηρεσία ψηφιακού περιεχομένου, χάνετε με το παρόν το δικαίωμα υπαναχώρησης και, κατά συνέπεια, δεν θα δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων για τις πληρωμές που πραγματοποιήσατε για την Υπηρεσία που αρχίσατε να χρησιμοποιείτε.

 

 1.              Αλλαγές και Ακύρωση. Μπορείτε να διακόψετε τη Συνδρομή σας, συνδεόμενοι στον λογαριασμό σας ή επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση support@cv-gr.com και στέλνοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να δηλώνει την πρόθεσή σας να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας. Οι ακυρώσεις της Συνδρομής σας πρέπει να γίνονται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της μηνιαίας συνδρομής, προκειμένου να αποφύγετε τη χρέωση για την πληρωμή της Συνδρομής του επόμενου μήνα.

 

Μετά την ακύρωση, όλο το Περιεχόμενο Χρήστη σας θα διατηρηθεί στον πάροχο cloud. Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν από τη διαγραφή του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Μέχρι την ημερομηνία διαγραφής των δεδομένων, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που έχετε ήδη καταχωρίσει πριν από την ακύρωση, εισερχόμενοι εκ νέου στη Συμφωνία.

 

 1.              Τέλη. Τα τέλη υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(α)  Οι τιμές που εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ και τους ισχύοντες φόρους.

(β)  Είναι δική σας ευθύνη να μας ενημερώσετε αμέσως για τυχόν ανακρίβειες στα στοιχεία πληρωμής και να διασφαλίσετε επαρκές υπόλοιπο λογαριασμού για την πληρωμή των Υπηρεσιών.

(γ)  Η μη καταβολή του σχετικού τέλους συνεπάγεται ειδοποίηση, με την οποία σας δίνεται προθεσμία 14 ημερών για να κανονίσετε την πληρωμή. Στη συνέχεια, οι καθυστερημένες πληρωμές επιβαρύνονται με μηνιαία χρέωση 1,5% ή το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον νόμο ποσό, συν τα έξοδα είσπραξης.

(δ)  Μπορούμε να αλλάξουμε την αμοιβή κατά την κρίση μας, ενημερώνοντας τους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με εμφανή ανάρτηση στον ιστότοπο. Μπορείτε να ακυρώσετε τον Λογαριασμό ή τη Συνδρομή σας εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές.

(ε)   Οι αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής περιλαμβάνουν χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες και τρίτους παρόχους. Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε έξοδα συναλλάγματος ή διαφορές τιμών βάσει τοποθεσίας.

(στ)          Προσφέρουμε πολλαπλές επιλογές πληρωμής για τις Υπηρεσίες, κάθε μία από τις οποίες προσδιορίζει τα περιεχόμενα και τις τελικές τιμές. Αποποιούμαστε την ευθύνη για λάθη στις επιλογές πληρωμής, αν και θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε.

(ζ)   Όλες οι πωλήσεις είναι οριστικές και δεν χορηγούνται επιστροφές χρημάτων, με απώλεια του δικαιώματος επιστροφής χρημάτων κατά την υποβολή της αρχικής πληρωμής, με την επιφύλαξη του δικαιώματός σας να υπαναχωρήσετε από τη συμφωνία για την παροχή των υπηρεσιών μας εντός της περιόδου δοκιμαστικής συνδρομής των 14 ημερών. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι το εν λόγω δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει για εσάς, μόνο εάν δεν δηλώσατε ρητά και δεν δώσατε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ψηφιακού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δοκιμαστικής Συνδρομής.

(η)  Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις προμήθειες συναλλάγματος ή τις προσαυξήσεις των τραπεζών/εκδοτών και δεν προσφέρουμε καμία αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων για διαφορές σε αυτόν τον τομέα.

(θ)  Παρόλο που διατηρούμε πρωτόκολλα ασφαλείας πληρωμών, δεν είμαστε υπεύθυνοι για παραλείψεις των χρηστών στην ασφάλεια των μεθόδων πληρωμής, καταβάλλοντας προσπάθειες για να αποτρέψουμε αλλά δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για δόλια χρήση.

 1.   Επαλήθευση Πληρωμής και Έκδοση Διαπιστευτηρίων

 

Οι παρόντες Όροι θεωρούνται ψηφιακά υπογεγραμμένοι όταν ο χρήστης παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τις Υπηρεσίες. Για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, η Εταιρεία διασφαλίζει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

 

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής μας με τους ισχύοντες νόμους, μπορούμε να επαληθεύσουμε την ικανότητα των πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις πληρωμής, να αρνηθούμε συναλλαγές ή να ζητήσουμε πρόσθετες εξασφαλίσεις εάν προκύψουν αμφιβολίες.

 

Μετά την έγκριση της συναλλαγής σας, σας παρέχουμε στοιχεία σύνδεσης που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες βάσει των παρόντων Όρων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας αυτών των στοιχείων πρόσβασης.

 

 1. Απαγορευμένη Συμπεριφορά. Η Resumaker επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς στη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Συμφωνείτε να απέχετε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από την ακόλουθη απαγορευμένη συμπεριφορά:

(α)    Να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για πράξεις που αντιβαίνουν στους ισχύοντες εθνικούς ή διεθνείς νόμους και κανονισμούς.

(β)    Να ανεβάζετε, αναρτάτε, μεταδίδετε, προβάλλετε, εκτελείτε ή διανέμετε οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορίες ή υλικό που είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, ρατσιστικό, απειλητικό, υπερβολικά βίαιο, παρενοχλητικό, άσεμνο, πρόστυχο, λάγνο, βρώμικο ή πορνογραφικό.

(γ)     Να παρέχετε ψευδείς, παραπλανητικές ή ανακριβείς πληροφορίες, να δημιουργείτε πολλαπλούς λογαριασμούς, να επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό κάποιου άλλου ή να δημιουργήσετε λογαριασμό για οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση.

(δ)    Να μιμηθείτε ή να παραποιήσετε με άλλο τρόπο την υπαγωγή, σύνδεση ή συσχέτιση με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.

(ε)     Να προβείτε στην ανάπτυξη, υποστήριξη, χρήση ή απόπειρα χρήσης λογισμικού, συσκευών, σεναρίων, ρομπότ ή οποιουδήποτε άλλου μηχανισμού (συμπεριλαμβανομένων αραχνών, προγραμμάτων περιήγησης, ανιχνευτών ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας) για τη συγκομιδή ή τη συλλογή πληροφοριών από τις Υπηρεσίες ή την αντιγραφή προφίλ και άλλων δεδομένων από τις Υπηρεσίες.

(στ)          Να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο ή δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς ή να συνδεθείτε σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν έχετε εξουσιοδότηση πρόσβασης.

(ζ)     Να προσπαθείτε να ανιχνεύσετε, να σαρώσετε ή να ελέγξετε την ευπάθεια του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε σχετικού συστήματος ή δικτύου ή να παραβιάσετε τα μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση.

(η)    Να παρεμποδίσετε ή να επιχειρείτε να παρεμποδίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε άλλο χρήστη, κεντρικό υπολογιστή ή δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της υποβολής κακόβουλου λογισμικού ή της εκμετάλλευσης ευπαθειών λογισμικού.

(θ)     Να πλαστογραφείτε, τροποποιείτε ή παραποιείτε οποιαδήποτε επικεφαλίδα ή μεταδεδομένα πακέτου δικτύου ή πρωτοκόλλου σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή τη μετάδοση σε αυτές (για παράδειγμα, επικεφαλίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP, επικεφαλίδες HTTP ή επικεφαλίδες πακέτων πρωτοκόλλου Internet).

(ι)       Να κάνετε προσπάθεια τροποποίησης, αντίστροφης μηχανικής, αποσυμπίλησης, αποσυναρμολόγησης ή άλλης μείωσης ή προσπάθειας μείωσης σε μορφή που μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο οποιουδήποτε πηγαίου κώδικα που χρησιμοποιείται για την παροχή της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε δόλιας προσπάθειας τροποποίησης του λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου τεχνολογικού μηχανισμού μέτρησης του αριθμού των εμφανίσεων που δημιουργούνται από μεμονωμένο περιεχόμενο και/ή τη συνολική Υπηρεσία για τον προσδιορισμό και/ή τον έλεγχο των διαφημιστικών εσόδων και πληρωμών, κατά περίπτωση.

(ια)  Να παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, μην αντιγράφετε ή διανέμετε (εκτός από τη διαθέσιμη λειτουργία διαμοιρασμού) τις αναρτήσεις ή άλλο περιεχόμενο άλλων χωρίς την άδειά τους.

(ιβ)  Να τροποποιήσετε ή με άλλο τρόπο να αλλάξετε την Ιστοσελίδα, τις Υπηρεσίες ή την εμφάνισή τους.

Εάν διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι έχετε εμπλακεί σε Απαγορευμένη Συμπεριφορά, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας ή να αποκλείσουμε πλήρως την πρόσβαση στις Υπηρεσίες χωρίς επιστροφή χρημάτων, εκτός από οποιαδήποτε άλλα νομικά ή δίκαια ένδικα μέσα που ενδέχεται να έχουμε.

 1.              Χρόνος Παράδοσης.

 

Εάν η παροχή της Υπηρεσίας καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο, θα σας ενημερώσουμε το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς κόστος και θα λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων, μείον τυχόν ισχύουσες κρατήσεις των πιστωτικών εταιρειών.

 

 1.              Αποποίηση Ευθύνης.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ: (1) ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΛΑΘΗ Η ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, (2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ/Ή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ/Ή ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ, (4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΠΑΥΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Η (5) ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΙΟΥΣ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ BANNER Ή ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

 

 1.              Περιορισμός της Ευθύνης.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΟΥΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Η ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΣΕ ΕΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ Ή ΕΘΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

 

 1.              Αποζημίωση. Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, να μας αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών μας, των θυγατρικών εταιρειών μας και όλων των αντίστοιχων στελεχών, υπαλλήλων και αντιπροσώπων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων, από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτει από: (1) τις Συνεισφορές ή τις Υποβολές σας, (2) τη χρήση του Ιστότοπου  από εσάς, (3) την παραβίαση των παρόντων Όρων από εσάς, (4) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και εγγυήσεών σας που ορίζονται στους παρόντες Όρους, (5) την παραβίαση από εσάς των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή (6) οποιαδήποτε επιβλαβή πράξη από εσάς προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Ιστότοπου  με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω του Ιστότοπου . Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εκτός εάν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο υποχρεούστε να μας αποζημιώσετε, και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσουμε για κάθε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται στην παρούσα αποζημίωση μόλις λάβουμε γνώση.

 

 1.  Πρόσθετα Δικαιώματα.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κλείσει τον Ιστότοπο ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτόν ή τις λειτουργίες του, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στον χρήστη.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να περιορίσει ή να τερματίσει το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας ή να μπλοκάρει τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη, εάν ο χρήστης παραβιάζει τους κανόνες της Ιστοσελίδας ή τους παρόντες Όρους.
 

Η Εταιρεία μπορεί να θέσει όριο στον αποθηκευτικό χώρο ή στα δεδομένα που παρέχονται στον χρήστη. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει ανώνυμο περιεχόμενο και να το χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της λήξης της σύμβασης για τη βελτίωση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών, καθώς και για άλλες εξελίξεις.

 

 1. Μεταβίβαση Δικαιωμάτων.

Ο χρήστης δεν μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση σε τρίτο.

 

 1. Συμβατική Περίοδος και Καταγγελία

Η συμβατική περίοδος είναι η περίοδος Συνδρομής που επιλέγει ο χρήστης στο πρόγραμμα πληρωμών.


Και τα δύο μέρη μπορούν να καταγγείλουν τη συμφωνία χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση παράβλεψης, μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Ιστοσελίδας ή δικαστικής παρέμβασης και χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν οποιαδήποτε αποζημίωση ή αντιστάθμισμα, στις ακόλουθες περιπτώσεις: πτώχευση ή αίτηση πτώχευσης του μέρους που θεωρείται ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
Εάν ο χρήστης έχει λάβει αντιπαροχή από την εταιρεία, ο χρήστης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

Με τη λήξη της σύμβασης, τα δικαιώματα χρήσης του Ιστότοπου από τον χρήστη είναι άκυρα.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών. Εάν είστε κάτοικος του ΕΟΧ ή των ΗΠΑ, παρακαλούμε ανατρέξτε στους Συμπληρωματικούς Όρους Χρήσης για Κατοίκους της ΕΕ ή στους Συμπληρωματικούς Όρους Χρήσης για Κατοίκους των ΗΠΑ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Εκτός εάν οι νόμοι της δικαιοδοσίας σας απαιτούν την εφαρμογή άλλων νόμων, οι παρόντες Όροι και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους εσωτερικούς νόμους της Ισπανίας. Ως προϋπόθεση για την άσκηση οποιασδήποτε διαφοράς βάσει των παρόντων Όρων, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας στη διεύθυνση support@cv-gr.com για να προσπαθήσετε να επιτύχετε μια φιλική επίλυση της διαφοράς σας. Εάν δεν μπορέσετε να επιτύχετε μια καλόπιστη λύση εντός 60 ημερών, συμφωνείτε να διαιτητεύσετε τη διαφορά με βάση διαδικασίες ταχείας διαιτησίας σύμφωνα με τους κανόνες του Ισπανικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, ενώπιον ενός μόνο διαιτητή. Ο τόπος διαιτησίας θα είναι η Μαδρίτη, Ισπανία, η γλώσσα της διαιτησίας θα είναι η αγγλική και η διαδικασία θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως.

 

Όλοι οι υπόλοιποι χρήστες, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την ενότητα. Επηρεάζει τα δικαιώματά σας. Συμφωνείτε ότι με την είσοδο στους παρόντες Όρους, εσείς και εμείς παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα σε δίκη με ενόρκους ή σε συμμετοχή σε ομαδική αγωγή. Εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι ο καθένας μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά του άλλου μόνο με την ατομική του ιδιότητα, και όχι ως ενάγων ή μέλος ομάδας σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη ομαδική ή αντιπροσωπευτική διαδικασία. Οποιαδήποτε διαιτησία θα λάβει χώρα σε ατομική βάση. Δεν επιτρέπονται ομαδικές διαιτησίες και ομαδικές αγωγές.

 

 1. Διορθώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο που κατά λάθος περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

 1. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Συναλλαγές και Υπογραφές. Η επίσκεψη στον Ιστότοπο, η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Δίνετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον Ιστότοπο, ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση ότι η εν λόγω επικοινωνία πρέπει να είναι γραπτή. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα ή απαίτηση βάσει νόμων, κανονισμών, κανόνων, διαταγμάτων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων, ή από πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε μέσο εκτός των ηλεκτρονικών μέσων.

 

 

 1.  Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Η Εταιρεία τηρεί τις διατάξεις του νόμου και σέβεται τα δικαιώματα των χρηστών της Ιστοσελίδας. Εάν ο χρήστης έχει περαιτέρω απορίες σχετικά με τους Όρους και/ή πιστεύει ότι η Εταιρεία παραβιάζει τα δικαιώματά του και/ή πιστεύει ότι παραβιάζεται η ιδιωτική του ζωή κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας (support@cv-gr.com) και η Εταιρεία θα προσπαθήσει να διεκπεραιώσει το αίτημά του το συντομότερο δυνατό.

 

 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΕ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τελευταία Ενημέρωση: 3 Μαρτίου 2024

Προσφέρουμε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρόντες συμπληρωματικοί Όροι ισχύουν για εσάς εάν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Συμπληρωματικοί Όροι ΕΕ»). Επομένως, εάν διαμένετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύουν οι γενικοί Όροι και οι παρόντες Συμπληρωματικοί Όροι ΕΕ. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των Όρων και αυτών των Συμπληρωματικών Όρων ΕΕ, και αυτοί οι Συμπληρωματικοί Όροι ΕΕ ισχύουν για εσάς, τότε θα υπερισχύουν οι Συμπληρωματικοί Όροι ΕΕ.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι ορισμοί στους παρόντες Συμπληρωματικούς Όρους ΕΕ θα έχουν την ίδια έννοια με τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στους Όρους. Πριν από τη δημιουργία του λογαριασμού σας, το κείμενο των παρόντων Όρων θα σας διατεθεί ηλεκτρονικά μέσω των Υπηρεσιών κατά τρόπο που να μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί από εσάς σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των Όρων ή των παρόντων Συμπληρωματικών Όρων ΕΕ ανά πάσα στιγμή. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών, θα θεωρηθεί ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές σε οποιουσδήποτε αναθεωρημένους Όρους ή Συμπληρωματικούς Όρους ΕΕ.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι όλα τα παρόντα και μελλοντικά Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οπουδήποτε στον κόσμο, σε σχέση με τις Υπηρεσίες, που ανήκουν σε εμάς και/ή στους δικαιοπαρόχους μας τώρα ή στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων, των δικαιωμάτων σχεδιασμού, των δικαιωμάτων εμπορικής επωνυμίας, των δικαιωμάτων ονόματος τομέα, των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων εμπορικού απορρήτου, καθώς και παρόμοιων δικαιωμάτων βάσει άγραφου δικαίου, όπως τα δικαιώματα σχετικά με την κοινότυπη απομίμηση. Εφόσον έχετε δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών, σας παρέχεται, αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκτέλεσης του λογαριασμού σας, περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη υποθηκεύσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει ορθά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν ρητά παραχωρηθεί στις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο και τα Σήματα. Η παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται για τη διάρκεια του Λογαριασμού σας και με το παρόν αποδέχεστε την παρούσα άδεια χρήσης. Έχουμε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να τερματίσουμε την παρούσα άδεια μονομερώς, πρόωρα και με άμεση ισχύ, χωρίς να χρειαστεί να σας καταβάλουμε οποιαδήποτε αποζημίωση.

Μας αποζημιώνετε για κάθε ζημία που προκύπτει από οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από εσάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Θα μας αποζημιώσετε για όλα τα έξοδα και τις απώλειες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων νομικής συνδρομής, που προκύπτουν από την παραβίαση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Θα λάβετε μέτρα με δικά σας έξοδα για να περιορίσετε το κόστος που θα προκύψει και/ή τη ζημία που θα υποστούμε.

Τέλη και Πληρωμή

Η εγγραφή στην Υπηρεσία συνεπάγεται ένα τέλος που καθορίζεται από την Εταιρεία, το οποίο υπόκειται σε περιοδικές αναπροσαρμογές. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την αμοιβή, να τροποποιούμε τα προγράμματα συνδρομής ή να κάνουμε αλλαγές κατά την κρίση μας. Θα σας ενημερώνουμε για τις εν λόγω αλλαγές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών, ώστε να σας επιτρέψουμε να τερματίσετε τη συνδρομή σας εάν δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών, θα θεωρηθεί ότι έχετε λάβει γνώση των αλλαγών και ότι τις έχετε αποδεχτεί.

 

Εάν καθορίσουμε ότι οι φόροι, όπως οι φόροι επί των πωλήσεων, ή οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις ισχύουν για τις χρεώσεις μας, η συνδρομή για την αγορά των Υπηρεσιών μας θα περιλαμβάνει αυτούς τους φόρους και/ή τις χρεώσεις κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Το τέλος συνδρομής θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος ανά περίοδο χρέωσης. Εάν η αγορά σας υπόκειται σε επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, τότε έχετε τη δυνατότητα να μας παρέχετε το δικαίωμα να σας χρεώνουμε την πληρωμή μέσω άμεσης χρέωσης. Σε αυτή την περίπτωση θα χρεώνουμε την πληρωμή σας σε επαναλαμβανόμενη βάση, χωρίς να απαιτούμε την προηγούμενη έγκρισή σας πριν από κάθε επαναλαμβανόμενη χρέωση, μέχρι να μας ενημερώσετε για την ακύρωσή σας.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Κατά την αγορά ψηφιακού περιεχομένου, εσείς, ως καταναλωτής που διαμένει στην ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση για περίοδο 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, χωρίς να αιτιολογήσετε την υπαναχώρησή σας. Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβασή σας, θα σας επιστραφεί το ποσό που έχετε ήδη καταβάλει.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου δεν ισχύει εάν έχετε δηλώσει ρητά και δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ψηφιακού περιεχομένου εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης των 14 ημερών και έχετε δηλώσει ρητά ότι γνωρίζετε ότι έχετε παραιτηθεί από το δικαίωμα υπαναχώρησης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι με την έναρξη της παροχής της Υπηρεσίας μας, που είναι υπηρεσία ψηφιακού περιεχομένου, χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης και, κατά συνέπεια, δεν θα δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων για τις πληρωμές που πραγματοποιήσατε για την Υπηρεσία που αρχίσατε να χρησιμοποιείτε.

Κατά την είσοδο σε Δοκιμαστική Συνδρομή 14 ημερών, ισχύει εγγύηση επιστροφής χρημάτων μόνο για τη διάρκεια της Δοκιμαστικής Συνδρομής. Εντός 14 ημερών από τη γνωστοποίησή σας ότι διακόπτετε τη Δοκιμαστική Συνδρομή και δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε στη συνέχεια τη Συνδρομή σας, το ποσό που έχετε ήδη καταβάλει για τη Δοκιμαστική Συνδρομή θα σας επιστραφεί.

Ευθύνη

Δεν ευθυνόμαστε για: α) τυχόν παρεξηγήσεις, σφάλματα ή αποτυχίες σε σχέση με την εκτέλεση των Υπηρεσιών και/ή των υπηρεσιών μας, εάν αυτές προκαλούνται από ή είναι αποτέλεσμα των ενεργειών σας, όπως η μη παροχή πλήρων, ορθών, σωστών και σαφών δεδομένων (ή η μη έγκαιρη παροχή), β) σφάλματα ή αποτυχίες τρίτων που έχουν προσληφθεί από εσάς ή για λογαριασμό σας, γ) πληροφορίες που έχουν τοποθετήσει τρίτοι στις Υπηρεσίες. Μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι μόνο για άμεσες ζημίες ή απώλειες που μας αποδίδονται. Αποκλείεται η ευθύνη για οποιαδήποτε (οικονομική) ζημία ή απώλεια εκτός από τις άμεσες ζημίες και/ή απώλειες, όπως οι έμμεσες ζημίες ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των επακόλουθων ζημιών ή απωλειών, της απώλειας κερδών, ζημιών ή απωλειών που προκαλούνται από κλεμμένα, μη προσβάσιμα, ακρωτηριασμένα, καταστραμμένα ή χαμένα (προσωπικά) δεδομένα ή υλικά, απώλεια αποταμιεύσεων, απώλεια λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ζημιών ή απωλειών που οφείλονται ή προκύπτουν από διαρροή ασφαλείας, παραβίαση ασφάλειας ή έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Εκτός από την περίπτωση βαριάς αμέλειας ή εσκεμμένου παραπτώματος, η συνολική ευθύνη μας για ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν από τις υπηρεσίες μας και/ή τις Υπηρεσίες, ή που προκύπτουν με άλλο τρόπο από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους, θα περιορίζεται σε ποσό ίσο με τα τέλη που μας έχετε καταβάλει.

Ανωτέρα Βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να εκπληρώσουμε καμία από τις υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε νόμιμης και/ή συμφωνημένης υποχρέωσης εγγύησης. Επιπλέον, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε εξαιτίας μιας κατάστασης ανωτέρας βίας. Η ανωτέρα βία εκ μέρους μας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: προμηθευτές από τους οποίους εξαρτόμαστε και οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους - ελαττωματικά αγαθά, εξοπλισμό, λογισμικό ή υλικά από τρίτους - επιδημίες και πανδημίες - όταν το δίκτυό μας ακινητοποιείται για λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, μιας κυβερνοεπίθεσης ή επιθέσεων DoS οποιασδήποτε μορφής ή μιας αποτυχίας στην κυκλοφορία στο διαδίκτυο, προβλημάτων υλικού ή λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής αιτίας, συντήρηση των Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα - κυβερνητικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών κανονισμών και της νομοθεσίας - απεργίες, αναγκαστικό κλείσιμο επιχειρήσεων, ταραχές και κάθε άλλη μορφή διακοπής και/ή παρεμπόδισης που προκαλείται από τρίτους και μας εμποδίζει - ασθένεια ενός ή περισσότερων υπαλλήλων που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν - διακοπή ρεύματος, βλάβη του διαδικτύου, του δικτύου δεδομένων ή των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων - ή οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας.

Τερματισμός

Η συμβατική περίοδος είναι η περίοδος συνδρομής που επιλέγει ο χρήστης στο πρόγραμμα πληρωμών.

Και τα δύο μέρη μπορούν να καταγγείλουν τη συμφωνία χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση παράβλεψης, μη συμμόρφωσης με τους κανόνες του ιστότοπου ή δικαστικής παρέμβασης και χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν οποιοδήποτε αντιστάθμισμα ή αποζημίωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις: πτώχευση ή αίτηση πτώχευσης (εξαιρουμένης της κήρυξης διαδικασίας αφερεγγυότητας) του μέρους που θεωρείται ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
Εάν ο χρήστης έχει λάβει αντάλλαγμα από την εταιρεία, ο χρήστης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

Με τη λήξη της σύμβασης, τα δικαιώματα χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη καθίστανται άκυρα.

Επίλυση Διαφορών

Όλες οι αξιώσεις, οι διαφορές ή άλλες νομικές διαδικασίες από ή μεταξύ εσάς ή εμάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλων αυτών των αξιώσεων ή διαφορών που σχετίζονται ή προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τους Όρους, τους Συμπληρωματικούς Όρους ΕΕ ή την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, διέπονται από τους νόμους της Ισπανίας. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των καταναλωτών όσον αφορά την επιλογή της εφαρμοστέας δικαιοδοσίας.

Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών αποκλείεται ρητά από τους Όρους και τους παρόντες Συμπληρωματικούς Όρους ΕΕ.

Διαιτησία

Απορρίπτεται ρητά η υπαγωγή σε διαιτησία άλλη από τη διαιτησία καταναλωτών, εκτός από την περίπτωση θεσμικών οργάνων διαιτησίας που έχουν δημιουργηθεί βάσει νομικών κανόνων για συγκεκριμένο τομέα ή υπόθεση.

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Εάν είστε καταναλωτής που κατοικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ο σύνδεσμος αυτός παρέχεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Παράπονα

Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με τις Υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου εντοπίσατε ή θα μπορούσατε εύλογα να είχατε εντοπίσει ένα πρόβλημα στο support@cv-gr.com. Θα σας απαντήσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.


ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΗΠΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τελευταία Ενημέρωση: 3 Μαρτίου 2024

Αυτοί οι συμπληρωματικοί Όροι για εσάς εάν είστε κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών («Συμπληρωματικοί Όροι ΗΠΑ»). Επομένως, εάν διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχύουν τόσο οι Όροι όσο και οι παρόντες Συμπληρωματικοί Όροι ΗΠΑ. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των Όρων και των παρόντων Συμπληρωματικών Όρων ΗΠΑ και οι παρόντες Συμπληρωματικοί Όροι ΗΠΑ ισχύουν για εσάς, τότε θα υπερισχύσουν οι Συμπληρωματικοί Όροι ΗΠΑ.

Παραβίαση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που είναι διαθέσιμο στις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω («Ειδοποίηση»). Αντίγραφο της Ειδοποίησής σας θα αποσταλεί στο πρόσωπο που ανήρτησε ή αποθήκευσε το υλικό που αναφέρεται στην Ειδοποίηση. Σύμφωνα με την Πράξη για τον περιορισμό της ευθύνης από την Παραβίαση Πνευματικών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο του Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (DMCA), η Ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστικά τα ακόλουθα:

         Τη φυσική ή ηλεκτρονική σας υπογραφή.

         Τον προσδιορισμό του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και το οποίο πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί.

         Τον προσδιορισμό του υλικού στις Υπηρεσίες που πιστεύετε ότι παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα με αρκετά ακριβή τρόπο ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε το υλικό.

         Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και, εάν είναι διαθέσιμα, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

         Δήλωση ότι έχετε καλή τη πίστει πεποίθηση ότι η χρήση του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο.

         Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς, και

         Δήλωση, επί ποινή ψευδορκίας, ότι είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εξ ονόματος του κάτοχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτές τις απαιτήσεις, η ειδοποίησή σας ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική. Εάν εν γνώσει σας δηλώσετε ψευδώς ότι τα υλικά στις Υπηρεσίες παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των δικηγορικών αμοιβών σύμφωνα με την ενότητα 512(f) του DMCA. Συνεπώς, εάν δεν είστε σίγουροι ότι το υλικό που βρίσκεται στις Υπηρεσίες ή συνδέεται με αυτές παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επικοινωνήσετε πρώτα με έναν δικηγόρο.

Κυβερνητικά Δικαιώματα των ΗΠΑ

Οι υπηρεσίες μας είναι «εμπορικά είδη», όπως ορίζονται στον Ομοσπονδιακό Κανονισμό Αποκτήσεων («FAR»), 48 C.F.R. § 2.101. Εάν οι υπηρεσίες μας έχουν αποκτηθεί από ή για λογαριασμό οποιασδήποτε υπηρεσίας που δεν ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας («DOD»), οι υπηρεσίες μας υπόκεινται στους Όρους των παρόντων Όρων σύμφωνα με την 48 C.F.R. § 12.212 (για λογισμικό υπολογιστών) και την 48 C.F.R. § 12.211 (για τεχνικά δεδομένα). Εάν οι υπηρεσίες μας έχουν αποκτηθεί από ή για λογαριασμό οποιασδήποτε υπηρεσίας του Υπουργείου Άμυνας («DOD»), οι υπηρεσίες μας υπόκεινται στους παρόντες Όρους σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις ομοσπονδιακές αμυντικές προμήθειες («DFARS»), 48 C.F.R. § 227.7202-3. Επιπλέον, ο κανονισμός 48 C.F.R. § 252.227-7015 εφαρμόζεται στα τεχνικά δεδομένα που αποκτώνται από το Υπουργείο Άμυνας. Η παρούσα ρήτρα δικαιωμάτων της κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι αντί για και αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη ρήτρα ή διάταξη FAR, DFARS ή άλλη ρήτρα ή διάταξη που αφορά τα δικαιώματα της κυβέρνησης σε λογισμικό υπολογιστών ή τεχνικά δεδομένα στο πλαίσιο των παρόντων Όρων.

Τροποποιήσεις στις Υπηρεσίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την αμοιβή, να τροποποιούμε τα συνδρομητικά προγράμματα ή να κάνουμε αλλαγές κατά την κρίση μας. Θα σας ενημερώνουμε για τις εν λόγω αλλαγές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών, ώστε να μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή σας εάν δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών, θα θεωρηθεί ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές.

Εφαρμοστέο Δίκαιο. Όλες οι αξιώσεις, οι διαφορές ή άλλες νομικές διαδικασίες από ή μεταξύ εσάς ή εμάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλων αυτών των αξιώσεων ή διαφορών που σχετίζονται ή προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τους παρόντες Όρους ή την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς, διέπονται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Πολιτείας του Delaware, χωρίς να ισχύουν οι αρχές σύγκρουσης νόμων που μπορεί να προβλέπουν διαφορετικά την εφαρμογή του δικαίου άλλης δικαιοδοσίας. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών και του Ενιαίου Νόμου περί Συναλλαγών Πληροφοριών Υπολογιστών (UCITA) αποκλείεται ρητά από τους παρόντες Όρους. Τα μέρη συμφωνούν ότι η συμφωνία τους βάσει των παρόντων Όρων αφορά το διαπολιτειακό εμπόριο και ότι ο ομοσπονδιακός νόμος περί διαιτησίας εφαρμόζεται για την κατασκευή της διάταξης «Συμφωνία για δεσμευτική διαιτησία» παρακάτω. Για οποιαδήποτε αξίωση, διαφορά ή άλλη νομική διαδικασία που δεν υπόκειται στην κατωτέρω διάταξη «Συμφωνία για δεσμευτική διαιτησία», η αξίωση ή η διαφορά θα εγερθεί και θα εκδικαστεί αποκλειστικά στα πολιτειακά δικαστήρια που βρίσκονται εντός της κομητείας Kent, Delaware ή στα ομοσπονδιακά δικαστήρια της περιφέρειας Delaware, ανάλογα με την περίπτωση, και συμφωνείτε να υποβληθείτε στην προσωπική δικαιοδοσία καθενός από αυτά τα δικαστήρια για τους σκοπούς της εκδίκασης τέτοιων αξιώσεων ή διαφορών.

Άτυπες Διαπραγματεύσεις. Για την επιτάχυνση της επίλυσης και τον έλεγχο του κόστους οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης που προκύπτει βάσει των παρόντων Όρων ή σχετίζεται με αυτούς (κάθε μία από αυτές «Διαφορά» και συλλογικά οι «Διαφορές»), η οποία υποβάλλεται είτε από εσάς είτε από εμάς (μεμονωμένα ένα «Μέρος» και συλλογικά τα «Μέρη’), τα Μέρη συμφωνούν να προσπαθήσουν πρώτα με καλή πίστη να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε Διαφορά (εκτός από τις Διαφορές που προβλέπονται ρητά παρακάτω) ανεπίσημα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη της διαιτησίας. Οι εν λόγω ανεπίσημες διαπραγματεύσεις αρχίζουν μετά από γραπτή ειδοποίηση του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ» παρακάτω. Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει (i) το Όνομα, την κατοικία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του Συμβαλλόμενου Μέρους που παρέχει την ειδοποίηση, (ii) τη φύση και τη βάση της Διαφοράς και (iii) τη συγκεκριμένη αιτούμενη ανακούφιση.

Συμφωνία για Δεσμευτική Διαιτησία. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από τη Διαιτησία που αναφέρονται παρακάτω, εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι όλες οι Διαφορές μεταξύ εμάς και των χρηστών της Ιστοσελίδας που προκύπτουν βάσει ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τους παρόντες Όρους και τη χρήση της Ιστοσελίδας από τους εν λόγω χρήστες πρέπει να επιλύονται μέσω δεσμευτικής διαιτησίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Εκτός από την απαγόρευση των ομαδικών διαιτησιών που ορίζεται στην ενότητα 19 των Όρων, εάν ένας διαιτητής ή ένα δικαστήριο αποφασίσει ότι οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων διαιτησίας είναι ανεφάρμοστο, τα άλλα μέρη των παρόντων Όρων διαιτησίας εξακολουθούν να ισχύουν.

Εξαιρέσεις από τη Διαιτησία. Οι παρόντες Όροι Διαιτησίας δεν ισχύουν για τα ακόλουθα: (α) υποθέσεις μικροδιαφορών (β) νομικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν προσπάθειες για την απόκτηση πληροφοριών αναγνώρισης του χρήστη (γ) οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες που ασκούνται κατά της Εταιρείας από εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τέτοιων εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων (δ) οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες που ασκούνται από την Εταιρεία κατά εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό τέτοιων εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων (ε) το δικαίωμα ενός συμβαλλόμενου μέρους να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα ή άλλα δίκαια μέτρα σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας για να αποτρέψει την πραγματική ή επαπειλούμενη παραβίαση, υπεξαίρεση ή παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ενός συμβαλλόμενου μέρους ή (στ) όπου η εφαρμογή της παρούσας διάταξης απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν, για κάποιο λόγο, η απαγόρευση της διαιτησίας κατά κατηγορίες που ορίζεται στην ενότητα 19 των Όρων δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τότε το σύνολο των παρόντων Όρων διαιτησίας δεν θα ισχύει. Σε περίπτωση που δεν ισχύουν οι παρόντες Όροι για τη Διαιτησία, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι υπόλοιποι παρόντες Όροι και η ενότητα Επίλυση Διαφορών.

Διαδικασία Διαιτησίας. Η διαιτησία θα διέπεται από τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας («ΑΑΑ»), όπως τροποποιείται από την παρούσα ενότητα, και θα διοικείται από την ΑΑΑ. Οι κανόνες της AAA και το έντυπο για την έναρξη της διαδικασίας είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.adr.org. Οποιαδήποτε προσφορά διακανονισμού από εσάς ή εμάς δεν θα γνωστοποιείται στον διαιτητή. Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τους ισχύοντες κανόνες διαιτησίας κατά την έναρξη της διαιτησίας, η διαιτησία θα διεξαχθεί στο Dover του Delaware. Για οποιαδήποτε αξίωση όπου το συνολικό ποσό της επιδιωκόμενης απόφασης είναι 10.000 δολάρια ή λιγότερο, εσείς και εμείς μπορούμε να επιλέξουμε να διεξαχθεί η διαιτησία μέσω τηλεφώνου ή να βασιστεί αποκλειστικά σε γραπτές υποβολές, η οποία επιλογή θα είναι δεσμευτική για εσάς και εμάς, με την επιφύλαξη της διακριτικής ευχέρειας του διαιτητή να απαιτήσει προσωπική ακρόαση. Στις περιπτώσεις που διεξάγεται αυτοπρόσωπη ακρόαση, εσείς ή εμείς μπορούμε να παρευρεθούμε τηλεφωνικά, εκτός εάν ο διαιτητής απαιτήσει διαφορετικά. Ο διαιτητής θα αποφασίσει επί της ουσίας για όλες τις αξιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων αρχών της ισότητας, και θα σεβαστεί όλες τις αξιώσεις προνομίων που αναγνωρίζονται από τον νόμο. Ο διαιτητής δεν δεσμεύεται από αποφάσεις σε προηγούμενες διαιτησίες που αφορούν διαφορετικούς χρήστες, αλλά δεσμεύεται από αποφάσεις σε προηγούμενες διαιτησίες που αφορούν τον ίδιο χρήστη του δικτυακού τόπου στον βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική και δεσμευτική και η απόφαση επί της απόφασης που εκδίδει ο διαιτητής μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία.

Περιορισμός στην Προβολή Αξίωσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η έναρξη οποιασδήποτε Διαφοράς σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από την επέλευση των γεγονότων που θεμελιώνουν την αξίωση.